Janáčkovo kvarteto

fot_uvods Vzniklo na brněnské konzervatoři v roce 1947 z řad studentů. Pro vynikající interpretaci jeho díla získalo po několika letech právo nést jméno Leoše Janáčka. Od roku 1955 ve složení Jiří Trávníček, Adolf Sýkora, Jiří Kratochvíl a Karel Krafka začalo koncertovat v zahraničí a postupně se stávalo proslulým ve všech světadílech.

Jeho koncerty byly kritikou hodnoceny v superlativech, bylo hostem na významných festivalech a natočilo řadu gramofonových snímků pro přední gramofonové společnosti.

Padesát let činnosti si vynutilo postupné změny v obsazení. Nezměněno však zůstává pracovní krédo souboru, jež usiluje o dosažení expresívního projevu na pozadí komorní kázně. Navazuje organicky na nejlepší tradice české a moravské hudebnosti a je častým hostem na zahraničních pódiích.

fot_vacekus

Miloš Vacek (první housle)

Studoval v Brně hru na housle jak na konzervatoři, tak na JAMU (Janáčkova akademie múzických umění). V roce 1982 se zúčastnil národní soutěže Beethovenův Hradec, kde mu byla udělena čtvrtá cena. O čtyři roky později získal diplom na houslové soutěži v Písku a na mezinárodním festivalu Pražské jaro. V roce 1987 se stal členem Slovenského komorního orchestru, s tímto orchestrem vystupoval také jako sólista. Od roku 1995 je pedagogem brněnské konzervatoře, od roku 2003 také pedagogem JAMU.

fot_zavadilikus

Richard Kružík (druhé housle)

  Studoval hru na housle u Stanislava Tomáška, na brnenské konzervatori u Bohumila Kotmela a na Janáckove akademii múzických umení u Rudolfa Štastného. Houslové vzdelání si doplnil na Universtat für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u Jana Pospíchala. Zúcastnil se mistrovských kurzu Václava Hudecka a dalších v nemeckém Weirkersheimu a Pommersfeldenu u Antonína Moravce. Od roku 2003 pusobí na brnenské konzervatori jako pedagog houslové hry a od roku 2006 také jako umelecký vedoucí a dirigent Moravského komorního orchestru. Vystupuje jako sólista s komorními orchestry, je primáriem Matysova kvarteta a clenem Filharmonie Brno. Od roku 2015 je clenem Janáckova kvarteta na postu druhých houslí.

fot_reznicekus

Jan Řezníček (viola)

Vystudoval hru na housle na brněnské konzervatoři a na Janáčkově akademii muzických umění, absolvoval v roce 1985. Krátký čas byl houslistou Státní filharmonie Brno. Od roku 1986 byl členem Moravského kvarteta - šest let jako sekundista a od roku 1992 jako violista. V roce 1996 absolvoval studium hry na violu na Janáčkově akademii v Brně u Prof. Jiřího Kratochvíla - violisty Janáčkova kvarteta. Od roku 1990 vyučuje na Konzervatoři v Brně, dva roky vyučoval komorní hru na JAMU. Od roku 2000 je violistou Státní filharmonie Brno a od roku 2008 členem Janáčkova kvarteta. Jako kvartetista i jako sólový violista vystupuje na koncertech doma i v zahraničí.

fot_vybiralus

Břetislav Vybíral (violoncello)

Zvítězil v devíti letech na violoncellové soutěži v Ústí nad Orlicí, aby vítězství ještě jednou o dva roky později zopakoval. V r. 1967 vyhrál v oboru komorní hra mezinárodní soutěž Concertino Praga. Po ukončení studia na brněnské konzervatoři pokračoval na JAMU. V době studií zvítězil ve violoncollové soutěži Beethovenova Hradce. V r. 1980 se stal koncertním mistrem Janáčkovy opery v Brně a roku 1984 členem Janáčkova kvarteta.

© 2008-2010 Janáček Quartet V 1.0 l code and design by David Vacek